Open Coop Work (OCW)

Zonele de lucru OpenCoop reprezintă un spațiu în care toți participanții la ecosistemul FairCoop pot colabora și pot construi un flux de lucru organizat într-un mod descentralizat și eficient. În plus, acesta include o metodă de logare care este împărțită în sarcini în rândul persoanelor cu competențele necesare, distribuind o anumită valoare tuturor celor care au contribuit. Acest plan general este în principal rezultatul programului OpenCoop Work Summercamp 2017, în care mulți oameni din întreaga lume, implicați în ecosistemul FairCoop în diferite moduri, s-au adunat și au lucrat la definirea și la lansarea noii forme de autoorganizare a muncii în colaborare deschisă pentru activitățile FairCoop glocale.

 • Îmbunătățirea și dezvoltarea ecosistemului FairCoop spre un nivel superior de participare și colaboarea a persoanelor implicate.
 • Păstrarea unui mod descentralizat și transparent, în același timp eficient si colectiv, de a participa la activitățile FairCoop.
 • Distriția valorii create în interiorul ecosistemului către participanții la acesta, prin evidențierea contribuției acestora într-un mod corect și fără birocrație.

Spatiul de lucru este împărțit în 5 Zone principale

 1. Zona de Orientare
 2. Management Comun
 3. Economie Circulară
 4. Media & Comunicare
 5. Dezvoltare de Tehnologii

Puteți vedea o hartă a acestor Zone cu câteva informații despre fiecare din ele, aici.

Fiecare dintre aceste Zone are autonomia de a se organiza în detaliu și de a alege instrumentele și programele cele mai potrivite pentru a deveni productive. Cu toate acestea, trebuie îndeplinit un anumit nivel de coordonare și coerență, deoarece mulți participanți FairCoop pot colabora în mai multe zone sau chiar în toate. De exemplu, toate zonele ar trebui să utilizeze în continuare grupurile de Telegram ca unul dintre principalele instrumente de comunicare scrisă ale FairCoop, utilizate pe scară largă în întregul ecosistem (până când vom putea decide colectiv să ne mutăm într-un alt sistem de chat). Mai mult, aceste domenii pot fi împărțite în Subzone , în funcție de munca și sarcinile specifice pe care fiecare zona trebuie sa le rezolve. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că aceste Zone nu înlocuiesc în nici un fel importanța și funcția grupurilor FairCoop existente anterior. S-ar putea să existe cazuri în care, de ex. o adunare specifică a unui grup ar putea decide să se integreze într-o zonă, dar grupul rămâne în continuare semnificativ. Fiecare grup FairCoop trebuie să servească drept spațiu deschis și democratic, în care toată lumea să poată participa în mod egal la procesul decizional, în timp ce poate coopera în mod liber cu alte persoane care împărtășesc același interes al grupului.

În plus, s-ar putea să existe cazuri în care un grup FairCoop existent nu se regăsește în nicio zonă, servind unui scop mai larg. de exemplu. Grupul de strategie pentru economia FairCoin.

O subzonă ar trebui să fie caracterizată prin faptul că are o activitate autonomă proprie, organizată de o adunare separată, fiind totodată inclusă în activitățile comune ale zonei din care face parte.

O subzonă trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime legate de legătura sa cu o zonă:

 • Propunerile pentru venituri fixe necesită consensul zonei
 • Instrumentele folosite pentru managementul de proiect trebuie să aibă consensul zonei, ca și în cazul în care trebuie create sub-spații în interiorul acestor instrumente
 • Persoanele implicate într-o subzonă ar trebui să fie implicate activ și în discuțiile din zonă.
 • O subzonă, care are adunări adecvate și transparente, are de asemenea un anumit nivel de autonomie față de zonă. Adunarea sa poate:
  • Determina prioritățile subzonei și ce sarcini pot fi finanțate.
  • Alege proprii facilitatori și detalii privind metodologia de lucru.
  • Crea sub-spații în instrumentele de gestionare.

Grupul de lucru OpenCoop pe Telegram este principalul spațiu de integrare pentru comunicarea inter-domenii, schimbul de activități și discutarea subiectelor conexe, precum și organizarea contabilității și a distribuției valorii necesare. În prezent, adunările online referitoare la subiectele legate de toate spațiile de lucru se desfășoară în a 2a Luni din fiecare lună.

Fiecare zonă a decis, de asemenea, să aibă un Backlog pentru logarea și prioritizarea sarcinilor sale, care poate fi utilizat de către oricare dintre participanții din OpenCoop Workspace. Această caracteristică este foarte utilă pentru procesul de planificare al zonei, dar constituie, de asemenea, un loc comun în care participanții din diferite zone pot înregistra sarcinilepe care preferă să le facă.

Este un rol încorporat în fiecare zonă și scopul său principal este acela de a facilita și de a asista munca și persoanele implicate, astfel încât activitățile întregii zone să fie fluente și fără probleme, având în același timp responsabilitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra activității zonei și a persoanelor implicate în fiecare activitate. Atribuirea acestui rol unui anumit participant este propusă de adunarea zonei și apoi este decisă de Adunarea Generală a FairCoop. Pot fi propuse și alte aspecte din jurul acestuia, cum ar fi durata sau posibila evaluare, în funcție de nevoile fiecărei zone. Doar adunarea zonei poate lua decizii care îi afectează organizarea și planul de lucru, în timp ce facilitatorul ar trebui să încurajeze realizarea oricărei decizii colective.

Rolul de facilitator nu creează nici un fel de superioritate față de ceilalți participanți. Un astfel de rol este valabil numai în zona specificată a acestuia și nu are niciun alt fel de responsabilitate sau drept de a acționa ca atare în afara acestuia. Astfel, necesitatea de a păstra spațiul de lucru OpenCoop clar de orice structură ierarhică este esențială.

Acesta este un plan de distribuire a unui anumit buget comun între participanții la spațiul OpenCoop Work, într-o manieră echitabilă și transparentă, evitând în același timp procesele centralizate sau birocratice. Contabilitatea pentru toate aceste sarcini și împărțirea bugetului va fi realizată prin intermediul platformei Open Collaborative Platform (OCP) pe care FairCoop o folosește intens în ultimul an, de ex. în FreedomCoop, urmărind în același timp dezvoltarea și îmbunătățirea acestuia. Un instrument de acest gen ne poate oferi toate transparența și descentralizarea necesare, în toate etapele procesului, în același timp oferind rapoarte valoroase pentru a urmări și repartiza cu ușurință bugetul FairCoop și efortul participanților.

Pașii propuși în general, pentru a îndeplini acest plan și pentru a ține evidența muncii depusă sunt următorii:    - O adunare a zonei planifică și publică sarcinile care sunt eligibile pentru muncă.    - Oricine poate alege o sarcină legată de abilitățile sale și efectua munca necesară, indiferent de zona implicată.    - Finalizarea sarcinilor este verificată și validată de oricare dintre cei doi participanți care sunt implicați în acea zonă specifică. Timpul petrecut și calitatea lucrării trebuie verificate pentru ca munca să fie luată în considerare în distribuția valorii.    - Sarcinile validate trebuie să fie înregistrate în OCP, în cadrul proiectului corespunzător al Zonei, într-un mod care să prezinte detaliile necesare (scurtă descriere, ore de lucru, participanți implicați etc.) și să fie transparent pentru fiecare membru al platformei.    - O evaluare lunară a sarcinilor efectuate și validate, efectuate în grupul de lucru OpenCoop, va determina plata corespunzătoare a persoanelor implicate.

Nicio altă plată, în ceea ce privește bugetul comun al FairCoop, nu va mai fi valabilă de acum încolo dacă nu respectă procedura de mai sus. În acest sens, oricine a primit orice fel de salariu sau plată până în prezent trebuie să participe la gestionarea sarcinii din zona implicată și să-și înregistreze activitatea în consecință. Nu e necesar să spunem că fiecare participant al acestui proces de distribuție a valorii trebuie să aibă un cont OCP înainte de a primi orice plată.

Salariul propus pe ora de lucru poate varia între 5 și 10 euro, ceea ce poate depinde de numărul total de ore de muncă contabilizate sau de tipul muncii prestate. În plus, suma totală a venitului lunar pe participant nu trebuie să depășească în niciun caz 1.200 €. De asemenea, pentru participanții care ar dori să colaboreze la o astfel de activitate plătită, dar care nu au contribuit la ecosistem până în prezent, este recomandat să propună cel puțin cinci ore de muncă voluntară înainte de a se integra pe deplin acest plan de distribuție a valorii. În plus, rolul unui facilitator și salariul fix lunar sunt propuse de adunarea fiecărei zone și pot varia, sau pot fi schimbate în timp.

Donațiile către o zonă nu ar trebui să fie un motiv pentru ca o persoană sau o zonă să primească mai mulți bani decât restul zonelor și participanților. Dimpotrivă, donațiile ar putea fi un motiv pentru mai multe sarcini să fie realizate sau toți să fie mai bine plătit pentru fiecare oră de lucru. Dacă donațiile ar putea fi îndreptate spre o sarcină specifică care motivează această acțiune (de exemplu, cineva ar putea dona pentru dezvoltarea unui portofel specific), acest lucru ar putea face ca sarcina să aibă o prioritate mai mare față de cele decise de adunarea zonei, fără a schimba modul în care este distribuită valoarea . De aceea, din acest motiv, am decis să avem o anumită metodologie pentru a face față donațiilor, așa cum este descris mai jos.   * Adresa OCP Faircoin din fiecare zonă este făcută publică pentru a primi donații la Faircoin. În acest fel, e mai ușor să identificăm sarcina care se referă la fiecare donație.   * Persoana care donează poate lega donarea de o sarcină specifică care dorește să o susțină, influențând prioritatea pe care o are această sarcină. Cu toate acestea, prioritatea fiecărei sarcini rămâne să fie decisă în cadrul adunării zonei, care poate lua în considerare sau nu fiecare donație în ceea ce privește prioritizarea sarcinilor. Deci, dacă donația este legată de o anumită sarcină, ar trebui să așteptăm până când adunarea zonei decide să o execute.   * Fiecare donație este redirecționată către spațiul Open Coop Work (OCW), pentru a crește suma disponibilă pentru gestionarea sarcinilor și distribuția valorii pentru întregul OCW, afectând astfel plata orară pentru o lucrare pe care fiecare participant ar urma să o primească.   * Donațiile primite de la o anumită zonă sunt înregistrate acolo și, fără a schimba distribuția valorii, oferă o referință la sprijinul pe care o zonă îl primește.

Desigur, dacă cineva dorește să doneze unei anumite persoane, nu avem nimic de spus, dar acest lucru ar trebui să se întâmple în afara zonei și a sistemului de management al sarcinilor OCW. Acest lucru se poate face într-o manieră p2p, în persoană, pentru a nu crea confuzie și inegalitate în procesul general.

Planul general de mai sus este considerat un progres, în ceea ce privește organizarea activității FairCoop pe o bază mai stabilă, care va oferi colaborări libere și voluntare, va permite angajarea și distribuirea unui buget comun. Este un plan care va oferi un impuls semnificativ ecosistemului, mai ales acum că valoarea noastră comună crește în mod constant și trebuie să profităm de aceasta prin extinderea la o scară mai mare. Provocarea este ca noi toți să înțelegem și să participăm și mai activ în această călătorie uimitoare care se desfășoară deja de 3 ani, plină de realizări și de succes.