8 d'octubre de 2017
Valdelinares - Jornada boletera faircoopera | 11h

**assistents**
Cendra
Iván
Jose
Montse
Núria
Tereseta
Toni
Vicent

Ordre del dia:
    Asignació de rols de l'assemblea: pren acta Núria
1.   Principis del node, objectius,  espais de decisió, tasques.

principis
- els propis de Faircoop: revolució integral, la ecologia, el feminisme, el model p2p de organització social, l'ètica hacker o el decreixement.

objectius:
- difondre FairCoop / humanitzar-lo "ficar-li cara"
- autoformació - compartir coneixements, sense solapar-se amb el treball d'altres col·lectius afins
- suport mutu entre projectes del node
- facilitació d'eines, contacte, apropament, sinèrgies... amb productores, grups de consum, cooperatives,...  els diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori
- treballar per fer una estrategia i una fulla de ruta amb una finalitat comú amb els diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori, XXIV (la 24), RCV, CIV o de fora.
- unir esforços, transmetre el que estem fem, conectar, cooperar (cap a fora)?
- crear una posició comuna respecte a la estrategia general de faircoop.

espais de decisió:
*dimensió instrumental / eines
- assemblees presencials rotatives situades en els diferents projectes, cada 2 mesos i intermitges a través de audioconferència (o videoconferencia si és possible) 
- decissions urgents (amb justificació de la urgència), per Telegram deixant al menys 24h. per a recollir les opinions de la resta de membres del node i debatir si escau, 
Es planteja fer un xat per a temes mes operatius i es convida a totes les persones que tinguin disponibilitat real per a assumir tasques.

*dimensió politica:
- Tot el món té veu, però la capacitat de participar del consens és solament de les persones que estan assumint tasques o participen de col·lectius afins.
Es decidirá cas per cas, quins col·lectius es consideren afins


tasques
CAP A ALLÒ GLOBAL
- representativitat en assemblees.
-trasnmissio d'info bidireccional
-recolzament nodes propers

CAP A ALLÒ LOCAL
-transmissió d'info bidireccionalment
-dinamització d'autoformacions
-difusió general de FC
-enllaç amb col·lectius afins
-POE=punt d'intercanvi EUR<->FAIR


2.   Repartiment de tasques.
-Cendra: enllaç amb col·lectius afins
-Ivan: POE, traducció d'assemblees globals, gestió del correu del node
-Jose: enllaç amb col·lectius afins
-Montse: enllaç amb col·lectius afins
-Nuria: dinamitzacio de l'autoformació
-Tereseta: transmissio d'info bidireccionalment, gestió del correu del node
-Toni: enllaç col·lectius afins, dinamitzacio de l'autoformació
-Vicent: enllaç amb col·lectius afins


-Propera assemblea presencial:
-Lloc: Camp de Morvedre
-Data: 16 desembre (per confirmar)