Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:local_nodes:pais_valencia_node:reunio_csoa_horta_benimaclet [2018/10/02 17:41] (current)
capiscuas_fairkom.net created
Line 1: Line 1:
 +<​code>​
 +9 de setembre de 2017
 +CSOA Horta (València) | 12h 
  
 +**assistens**
 +Cendra
 +Ivan
 +José
 +Montse
 +Pedro Javier
 +Rosquilla
 +Tereseta
 +Toni
 +Vicent
 +Voro
 +
 +**ordre del día | resum dels punts tractats**
 +
 +[1] RESUM SUMMER CAMP x Tereseta i Iván
 +
 +- Ens trobem en un moment de transició i reestructuració de treball en FairCoop
 +
 +- Volem fer pertícep a més gent en les tasques que de moment s'han estat cobrint (majoritàriamen de manera voluntària). Ara hi ha un pressupost estimatiu per àrea que podria ajudar a que les persones que asumeixen més responsabilitats i tasques puguen rebre asignacions.
 +
 +- D'ara endavant el treball s'​articul·larà vora 5 arees:
 +
 +*** Benvinguda (Welcome)
 +per donar suport als nouvinguts, acompanyar-los a l'hora de la __digestió__ d'​informació,​ etc + treballar materials d'​empoderament de membres de FairCoop, etc
 +
 +aquest és el document en castellà que vam fer fa poquet i que podem compartir per a la gent que acaba d'​arribar a FairCoop: https://​git.fairkom.net/​faircoop/​MediaCommunication/​wikis/​bienvenida-a-faircoop-(ES)
 +
 +
 +*** Comunicació (communication)
 +- continguts, traduccions (encarregada de moment @Pilikum)
 +- xarxes socials (encarregat de moment @biopablo)
 +- extenssió, RRPP (encarregat de moment @sfkls)
 +- disseny gràfic, multimedia (encarregada,​ servidora!)
 +
 +*** Area tècnica (si voleu més info, pregunteu a l'​Ivan)
 +
 +*** Economia Circular
 +temes vincul·lats a compres col·lectives,​ Fairmarket, UseFairCoin,​ etc
 +
 +*** General Management (organització,​ distribució de fons, etc)
 +
 +
 ++ informació: ​
 +
 +- https://​board.net/​p/​FCOpenCoopWorkCamp ​ (pad de treball durant summer camp)
 +- https://​git.fairkom.net/​faircoop/​MediaCommunication/​wikis/​Chat-groups-of-the-FairCoop-Ecosystem ​ (wiki de grups de telegram oberts, per àrea).
 +
 +[2] POE (point of exchange)
 +com ja sabeu, som POE ;)
 +aquest és el document que l'Ivan va estar recopil.lat al respecte: https://​board.net/​p/​GuideLinesFairCoopPOE
 +
 +
 +[3] Principis de la FairCoop -  participació membres de l'​assemblea PV
 +
 +Fem servir telegram com a eina de comunicació,​ difussió, etc; però les decissions importants es prendran semrpe en assemblea, virtual o presencial.
 +
 +Treballarem per obrir nous canals (en discourse, per exemple) per debetre els temes que ens interesen. CC @Saluton
 +
 +Vam tindre una discussió prou interessant al respecte de certes reticències,​ pors, motivacions,​ ect quant a la participació de membres. Vam parlar de valors, principis, de desobediència i de possibles contradiccions entre lo personal VS lo col·lectiu.
 +
 +(val, ací vaig a veure si dic una cosa amb sentit, però convide a qualsevol que estiguera a que complete i aporte): Aquesta assemblea ha de preservar i mantindre la sea automia i independència de qualsevol entitat u organització externa que vulga incidir sobre la nostra estratègia,​ principis, valors i finançament.
 +
 +
 +[4] Calendari - Plaficicació - Altres
 +
 +pròximes activitats amb participació d'​alguns membres del node
 +
 +*Dissabte ​ 23.09 - Correllengua (gandia) amb @montse @saluton
 +*Divendres i dissabte 29-30-09 - Taller Pam a Pam PV - Mercat Social (Banyeres de Mariola) >> interessades parlar amb @tereseta
 +*També està la informació que ha compartit el company @pedro de Biocultura a la Fira de Mostres el mateix cap de setmana
 +
 +PROPOSEM PRÒXIMA **JORNADA DE CONVIVÈNCIA BOLETERA**
 +cap de setmana 07-08 d'​octubre en Valdelinares
 +__flyer is comming__
 +però la idea serà juntar-nos per a:
 +
 +- parlar de tasques del node i repartírnos-les
 +- fer autoformació de moneders, cryptos, projectes faircoop, etc
 +- planificar últim trimestre de l'any (campanya nadal?)
 +
 +[5] altres
 +- link campanya de donacions: https://​fair.coop/​ca/​faircoop-dona-100-000-faircoins-3/​
 +- xerrada Maro que vam comentar : https://​youtu.be/​kO14XgArwNE
 +
 +
 +pròximes reunions importants:
 +
 +Dijous 14: assemblea estratègia econòmica Faircoin
 +Dijous 21; **assemblea general** (important)
 +
 +</​code>​