Volem compartir-vos com va la tasca del grup de treball per facilitar l'autoformació del node.

1) D'entrada vam veure oportú parir un;  Pla General d'Autoformació 

Aquest pla naix de la sensació de gran part del node de no conèixer o no acabar d'entendre la totalitat dels conceptes, estratègies i eines de l'ecosistema econòmic de Faircoop (FC). Es fa evident la necesitat d'autoformació, per tal d'acomplir dos dels objectius del node com son la difusió de Faircoop i la facilitació d'eines als diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori, el País Valencià (PV). Aquestos dos objectius son la FINALITAT d'aquest pla.

FINALITAT: Preparar (?) la Difusió de Faircoop a la terreta, facilitant l'autoformació en l'us de les d'eines pròpies d'aquesta, al node PV i als diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori.

OBJECTIUS GENERALS
Facilitar i focalitzar la formació dels membres del node en aspectes interns de FC (estructura, funcionament...) 
Facilitar i focalitzar la formació dels projectes productius del node o afins.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Detectar necessitats d'autoformació (sondejos informals, enquestes, bústia de suggeriments,...)
- Buscar materials i persones preparades per a aportar coneixements sobre el tema en qüestió, sempre intentant que es tracte de persones participants del procés o alternativament el més afins possibles.
- Organitzar la logistica de les activitats.

2) El següent pas va ser llençar aquesta enquesta.
http://discourse.fair.coop/t/enquesta-autoformacio-1-part-la-definitiva/55

Com t'agradaria auto-formarte? (pots opinar sobre totes)

  - En una xerrada-taller.
  - Guia dicotòmica amb el contingut Faircoop. Seria tipus; Si saps com es creen els diners FIAT? Salta a la pagina o contingut x, si no continua llegint. Saps que es una reserva de valor? Salta a la pagina o contingut x, si no continua llegint. +1
  - Pastilles formatives. Materials que apleguen periòdicament als teus dispositius: telegram, correu electrònic...amb possibilitat de posar-ho en comú. +1
  - Programes de ràdio i àudios. +1
 - Quedades auto-formatives on-line, co-learning, triar tema o eina i posar-nos juntes el mateix dia i hora, per poder anar aclarint-nos juntes. Per exemple penjar coses o serveis al fairmarket. +1
  - Presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea (dissabte formació i diumenge assemblea, o a l'inrevés) +1

De quina manera podries implicar-te en aquest tipus d'autoformació? (a nivell usuària, facilitant medis o continguts,...)

  - En una xerrada-taller:
  - Guia dicotòmica amb el contingut Faircoop:
  - Pastilles formatives:
  - Programes de radio i àudios:
  - Quedades auto-formatives on-line:
  - Presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea:

Els resultats d'aquesta va ser 9 persones que vam opinar, entenem que som les interesades en autoformar-nos o col-laborar en la formació de la resta.

A la pregunta Com t'agradaria auto-formarte? 
- El 100% de les participants coincidim en que preferim fer-ho presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea (dissabte formació i diumenge assemblea, o a l'inrevés)
- I en la següent posició de preferència queden empatades amb el 66%  - Pastilles formatives,   - Programes de ràdio i àudios  y - Quedades auto-formatives on-line

A la pregunta Podries implicar-te en aquest tipus d'autoformació? ( facilitant medis, continguts o altres,...) 7 de les 9 persones que hem omplert l'enquesta, estem disposades, i tenim persones en disposició per a implementar qualsevol de les propostes, majoritariament altre cop per a fer-ho presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea (dissabte formació i diumenge assemblea, o a l'inrevés) ,

3) La nostra proposta vists els resultats es:
Centrarnos en autoformarnos, presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea , però fer servir un poc les altres 3 opcions mes triades, perque creiem complementen molt be aquesta.
La proposta es; 
1) Convocar una quedada de treball i autoformativa on-line prèvia a la trobada, amb el tema escollit, en la que decidir quins textos o materials poden ser mes adientes per prepararse cadascú la sesió d'autoformació presencial i organitzar tota l'operativa.
2) Al final d'aquesta sesió sortirà un recull de materials (pastilles formatives) que s'enviaran a tot el node pels canals adients. Per poder anar cadascú treballant-se el tema, extraent conclusion i dubtes. Es també moment de compartir cadascuna amb la resta tot el que considere, mes materials, opinions, etc. Podria aprofitarse el discourse i anar testejant-lo.
3) Es realitza la autoformació, presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea
4) L'objectiu de cada autoformació presencial proposem sigui surtir d'allà amb un guio per poder explicar el contingut de la millor manera posible sobre el tema escollit, en un programa de radio. Inclus si podem grabar allà alguns talls o entrevistes ja seria... suprem!
5) Grabar el programa de ràdio en qûestió.

Ara mateix les nostres circunstancies personals i laborals, no ens van a permetre seguir posant-hi l'energia necessaria a partir de la setmana vinent, ens sentim impotents amb la tasca, ja que com a node necessitem aquestes autoformacions, per això ens agradaria que més persones s'uniren al grup de treball per a que el treball d'aquest pogues continuar i no quedar-se aturat fins la primavera. [igual açò hauria de ser el primer pàrraf del text?]

La principal tasca a fer es la de facilitació; 
vigilar pel avançar als OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Detectar necessitats d'autoformació (sondejos informals, enquestes, bústia de suggeriments,...)
- Buscar materials i persones preparades per a aportar coneixements sobre el tema en qüestió, sempre intentant que es tracte de persones participants del procés o alternativament el més afins possibles.
- Organitzar la logistica de les activitats.
 facilitar l acoordinar les convocatories, recordatoris, i distribució de materials pels canals propis.
 recull dels materials resultant si hi han finalment i difusió.

Que? algú s'anima? 
........................................

Dubtes que van sortint: Els passaré en breu a latre lloc per treurels d'aqui i que sols quede el Pla.
-Com es compren Faircoins al mercat capitalista a traves de Bittrex? 
-Amb l'augment de valor de la moneda generada per l'us d'aquesta per mes persones, la tendencia es cap al 0, això sona molt be (desapareix la moneda), però en realitat mai aplegaria sols es dividiria en mes parts cada unitat monetaria fins l'infinit? L'abolició dels diners tampoc es farà desde aqui. :)

  
Faircoin como referente de valor  --------------------
  
Hola a todas. Tengo unas dudas a ver si podeis ayudarme. 
 A parte de ser reserva de valor? Podria el Faircoin llegar a ser el referente de valor de les monedes sociales? En principio segir teniendo como referencia de valor el €, no nos permite independizarnos totalmente del sistema capitalista y sus dinamicas.

Que consecuencias podria tener esto para el Faircoin?

Para las MS? como afectaria a las MS la revaloritzación del Faircoin, ya que estas continuan emitiendo moneda cada vez que se llega a un acuerdo entre personas para cubrir sus necesidades?

            Enric

Si estas monedas sociales no son cambiables por faircoin o si solo son cambiables en modo p2p (entre usuarios), no veo ninguna consecuencia negativa para faircoin

         Nuria Nuria

Y si lo fueran?

            Enric

primero hay unas consecuencias que serian intrínsecas a la moneda social, que habria que valorar, en relación a lo que sucede a las cantidades acumuladas por los usuarios

esas consecuencias dependen de cual sea el modelo de emisión y cambio de esa moneda.

Si quieres proveer un ejemplo de una moneda específica, seria más fácil concretar con ese caso

         Nuria Nuria

Els troks de la Garrotxa

            Enric

es poden comprar amb euros?

         Nuria Nuria

Si

            Enric

Significaria entonces que quien compra troks y los guarda genera un ahorro. A menos que cuando el precio suba y así el de los troks, haya una polítia de redistribución de estos troks


Quiza la metodologia que usan en fairo.exchange, podria ser adaptada para algun aspecto de troks vinculados al valor de faircoin
 
         Nuria Nuria         

Esta politica de redistribución podria ser que se metan a la caja comun... para gastos comunes, colectivizaciones o socializaciones... i asi evitar que los troks dejen de circular y se queden parados. Veis algun peligro para los troks?


            Enric         

Eso significaria que cada vez que el valor aumenta, ese crecimiento pasa a la caja común, no? una opción es hacerlo mixto y que haya una parte del beneficio que sirva de incentivo personal
 
         Nuria Nuria
         
Si alguien le vislumbra algun riesgo a estas opciones que porfavor se manifieste! :joy:

Al Faircoin entiendo que le beneficiaria que las MS empezaramos a usarlo como referencia de valor, almenos a nivel de prestigio...
o tambien habria algun riesgo?


            Enric         

Si, creo que es un paso muy interesante para todos los implicados
y los niveles de cambio entre monedas, los podemos analizar caso por caso en función de las politicas monetarias que desarolle la moneda social

Xarli

Buenas, en la descapitalitzadora hemos hablado sobre fijar el valor de las MS en Fairs y también lo vemos como algo positivo para las dos monedas. Pero pensamos que hay que estudiarlo bien.

La descapitalitzadora es un proyecto en Tarragona donde damos apoyo a proyectos y actualmente trabajamos con MS, € y Fairs. Nuestro objetivo es dinamizar tanto las MS como los Fairs y dar varios servicios financieros e informáticos a los proyectos, a parte de crear un sistema mutualista autogestionario de salud y también ofrecemos servicios de gestión de fondos.

Isa Galindo                 
Si, en el Osel también nos gustaría ir avanzando en ese sentido

A la GRTX comencem a vislumbrar que fer servir els Faircoins com a moneda de cambi entre les diferents monedes podria evitar problemes de descompensacions entre estes
-------------------------

 Text sondeig
Faircooperes paelleres, a l'ultima assemblea una de les tasques que vam creure necessari fer al node era facilitarl'autoformació de les persones que integrem el node PV.

Bò, doncs estem treballant en el "Pla General d'Autoformació" (si, així de gran) i necessitem prendren's el pols a totes.
Així que hem preparat aquesta enquesta a la que vos agrairem contesteu el mes aviat possible, doncs ja ens autoformem damunt. 

Com t'agradaria autoformarte? (pots opinar sobre totes)
- En una xerrada-taller.
- Guia dicotòmica amb el contingut Faircoop. Seria tipo; Si saps com es creen els diners FIAT? Salta a la pagina o contingut x, si no continua llegint. Saps que es una reserva de valor? Salta a la pagina o contingut x, si no continua llegint.
- Pastilles formatives. Materials que apleguen periòdica al teu telegram o correu electronic, amb possibilitat de posar en comu.
- Programes de radio i audios.
- Quedades autoformatives on-line, co-learning, triar tema o eina i possar-nos juntes el mateix dia i hora, per poder anar aclarint-nos juntes . Per ejemple penjar coses o serveis al fairmarket.
- Presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea (dissabte formació i diumenge assemblea, o a l'inrevés)

De quina manera podries implicarte en aquest tipus d'autoformacio? (a nivell usuaria, facilitant creant mijans, o facilitant continguts=
- En una xerrada-taller.
- Guia dicotòmica amb el contingut Faircoop. 
- Pastilles formatives. 
- Programes de radio i audios.
- Quedades autoformatives on-line, 
- Presencialment, aprofitant els "findes" d'Assemblea (dissabte formació i diumenge assemblea, o a l'inrevés)

Convinant les preferencies de totes i el que puguem aportar cadascuna, farem una proposta per autoformar-nos.

Ordena per preferencia els temes a tractar de mes interessant a menys?
Ordenals ara segons consideres ha de ser l'ordre natural per a una millor comprenssió.
 
 On fem el sondeig? https://oasis.sandstorm.io/grain/vyg8vTJey8kHy5kD7tZo3A , no hi ha color amb el formularis de google i jo (rosquilleta) no controle angles per a manejarlo.
 Doodle es molt facil, si ens hem de complicar massa, tirem d'ell.
 A lo fàcil a un pad!
 
 Data limit per a fer el sondeig?
 29 octubre 2017, si pot ser abans millor.
 
 
 
 Pla General d'Autoformació 

Aquest pla naix de la sensació de gran part del node de no conèixer o no acabar d'entendre la totalitat dels conceptes, estratègies i eines de l'ecosistema econòmic de Faircoop (FC). Es fa evident la necesitat d'autoformació, per tal d'acomplir dos dels objectius del node com son la difusió de Faircoop i la facilitació d'eines als diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori, el País Valencià (PV). Aquestos dos objectius son la FINALITAT d'aquest pla.


FINALITAT: Preparar (?) la Difusió de Faircoop facilitant l'autoformació en l'us de les d'eines pròpies d'aquesta, al node PV i als diferents col.lectius o iniciatives del nostre territori.

OBJECTIUS GENERALS
Facilitar i focalitzar la formació dels membres del node en aspectes interns de FC (estructura, funcionament...) 
Facilitar i focalitzar la formació dels projectes productius del node o afins.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Detectar necessitats d'autoformació (sondejos informals, enquestes, bústia de suggeriments,...)
- Buscar persones preparades per a aportar coneixements sobre el tema en qüestió, sempre intentant que es tracte de persones participants del procés o alternativament el més afins possibles.
- Organitzar la logistica de les activitats.

ACTIVITATS (pluja d'idees) (quan llencem la consulta a la resta, depenent de si algu mes s'anima a participar d'aquest grup de treball o si s'ofereixen colaboracions, etc. Podrem vore quines de les activitats posibles, motiven mes i quines son viables d'implementar o no, per falta de forces o mitjans)

- Preparar una xerrada-taller tipo (aquesta la estrenaras i testaras tu Toni, XD , jo com a molt, puc aportar dinámiques per fer-ho menys xapa i fer-ho mes vivencial i participatiu, de fet sempe que algú m'ha demanat fer alguna xerrada, he acabat fent un taller pràctic)

- Guia dicotòmica de continguts autoformatius (Pensant que fer al respecte del que vas dir de personalitzar els continguts, que em va semblar fonamental, se m'ha acudit fer una mena de clau dicotòmica amb el contingut Faircoop. Seria tipo; Si saps com es creen els diners FIAT? Salta a la pagina o contingut x, si no continua llegint. Saps que es una reserva de valor? Fas servir moneda social i entens que es? 
Si mes no la clau dicotomica seria una eina interessant per a personalitzar continguts, encara que fos a nivell intern.

- Audioguia de continguts autoformatius. 

- Programes de radio (Els podriem proposar a Charo Albacete i a Nathan de "Dale al play", fa temps que els dos tenen ganes de tornar a fer radio i els dos estan compromesos amb la revolució integral i amb ganes de donar mes de si i apendre i entendre sobre Faircoop, de fet ahir ja vaig tantejar a Charo... )

- Quedades autoformatives on-line, co-learning, triar tema o eina i possar-nos juntes el mateix dia i hora, per poder anar aclarint-nos juntes . Per ejemple penjar coses o serveis al fairmarket, 

CONTINGUTS A TREBALLAR

     Índice links ecosistema Faircoop/Index links Faircoop ecosystem             @KiirixDecember 24, 2017    http://telegra.ph/%C3%8Dndice-links-ecosistema-FaircoopIndex-links-Faircoop-ecosystem-12-24             


Webs principales 
https://fair.coop/ página de faircoop. Página para informarse.
https://blog.fair.coop/ blog de faircoop. Página leer nuevas noticias.
https://forum.fair.coop/ Foro de faircoop. Página para participar.
Venta/compra productos con Faircoin. Tiendas y particulares
https://market.fair.coop/es_ES/ página donde las tiendas online ofertan sus productos o servicios. Si tienes una tienda online puedes anunciarte aquí. Se puede comprar productos o servicios en faircoins.
https://use.fair-coin.org/es/ Página dónde tiendas físicas y particulares anuncian sus productos. Además cuenta con un mapa del mundo donde se puede visualizar la localización de la tienda o particular.
“Faircoop discovery”: App para el smartphone para venta/compra de productos y servicios. Se pueden anunciar tiendas y particulares.
Faircoin (blog de faircoin y getfaircoin)
https://getfaircoin.net/es/ El servicio de la FairCoop para comprar Faircoin
https://fair-coin.org/es Blog de Faircoin
Listado de chats grupales
http://board.net/p/Telegramgroups Listado con todos los chat grupales de Telegram
https://git.fairkom.net/faircoop/MediaCommunication/wikis/Chat-groups-of-the-FairCoop-Ecosystem Listado con todos los chat grupales de Telegram
Métodos de pago para tiendas y BotC
https://bankofthecommons.coop/es/ Bank of the commons
https://fairtoearth.com/Index_es.cs.html Fair to earth
Otros links
http://map.fairplayground.info/map-localnodes/ Mapa mundial de todos los nodos locales
https://git.fairkom.net/faircoop ¿Grupos de trabajo de Faircoop?
http://integrarevolucio.net/es/revolucion-integral/bases-ideologicas-del-llamamiento/ Página donde explica las bases ideológicas de la llamada “revolución integral”. Faircoop se apoya en estos valores.
https://www.reddit.com/r/faircoin/ Faircoin en Reddit
 
In english

Main websites
 https://fair.coop/ Faircoop page. Page to inform yourself.
 https://blog.fair.coop/ Faircoop blog. Page read new news.
 https://forum.fair.coop/ Faircoop Forum. Page to participate.
 Sale / purchase products with Faircoin. Stores and individuals
 https://market.fair.coop/ Page where online stores offer their products or services. If you have an online store you can advertise here. You can buy products or services in faircoins.
 https://use.fair-coin.org/en/ Page where physical stores and individuals advertise their products. It also has a world map where you can see the location of the store or individual.
 "Discovery of Faircoop": application for the smartphone for sale / purchase of products and services. You can advertise stores and individuals.
 Faircoin (faircoin blog and getfaircoin)
 https://getfaircoin.net/ The FairCoop service to buy Faircoin

 https://fair-coin.org/en Faircoin Blog
 List of group chats
 http://board.net/p/Telegramgroups Listed with all the Telegram group chat
 https://git.fairkom.net/faircoop/MediaCommunication/wikis/Chat-groups-of-the-FairCoop-Ecosystem Listed with all the Telegram group chat
 Payment methods for stores and BotC
 https://bankofthecommons.coop/ Bank of Commons
 https://fairtoearth.com/Index_en.cs.html Fair to earth
 Other links
 http://map.fairplayground.info/map-localnodes/ World map of all local nodes
 https://git.fairkom.net/faircoop Faircoop working groups?
 http://integrarevolucio.net/es/revolucion-integral/bases-ideologicas-del-llamamiento/ Webpage where it explains the ideological bases of the so-called "integral revolution". Faircoop relies on these values.
 https://www.reddit.com/r/faircoin/ Faircoin on Reddit
+++-FairCoop en general, sense entrar a cada eina.

Materials:

- Documents sonors 
https://www.ivoox.com/filosofia-onda-faircoop-moneda-social-audios-mp3_rf_16749793_1.html


webs; 
  https://catalunya.fair.coop/
https://git.fairkom.net/faircoop/MediaCommunication/wikis/benvingudes-a-faircoop-(cat) 


+++-FairCoin
Basic, com es creen els diners:
-Article: https://criptomonedasfavoritas.tumblr.com/post/163324472464/c%C3%B3mo-se-crea-realmente-el-dinero  introducció básica que aplega fins al Faircoin , pasant pel Bitcoin.
-Llibre, Ekonomikón; https://mensajesdelfuturo.files.wordpress.com/2015/01/ekonomikon.pdf
-Video: el dinero es deuda; https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UkafhmMKuNE
- La peli Concursante.
-Texr pdf. "Dinamitando el sistema 3, 2,1..."


GetFairCoin, diferents formes de tenir els Faircoins. wallet, electrum, chip-chap, fairsaving...
     
arros; diferents tipus de wallet. Ho intento exposar una mica resumit:
 hi ha diversos tipus de wallet:
- a l'ordinador, versió heavy wallet
- a l'ordinador, versió light wallet (per exemple Electrum wallet)
- a l'android
- a la web (al 'núvol', normalment servidors d'altra gent)

Als wallets de l'ordinador i android, pots fer còpies de seguretat, i la gestió de la seguretat depen només de tu.
Als wallets web, no sé si pots fer còpies de seguretat, però la gestió del wallet en gran part depen de l'empresa o persones que estiguin gestionant el servei. Si una persona atacant accedeix al servidor, podria fer-se amb les claus dels wallets que estan allotjats en el servidor, i transferir els diners cap a una wallet seva (entenc que això és el que ha passat a l'article que ha compartit https://www.xataka.com/empresas-y-economia/un-hackeo-provoca-el-robo-de-hasta-63-millones-en-bitcoin-mientras-su-valor-pasa-de-13-000-a-14-000-dolares-en-5-horas?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb)

Els wallets per ordinador versió heavy wallet, i als wallets android, cal fer una còpia de seguretat, i guardar els fitxers a algun dispositiu electrònic segur.
                   
bàsicament, al fer servir wallets web (al 'núvol'), entenc que queda implícit que confies amb la gestió que en fa la gent que administra aquell servidor (tant sigui una empresa, com una comunitat). No és la primera vegada que aconsegueixen accedir a l'interior de servidors que allotgen wallets web i s'emporten els diners de dins. Pensa que és un objectiu molt llaminer: dins hi ha molts wallets de moltes persones, que en total sumen molts diners.Com funciona Halcash
FariSaving (algu que explique que vol dir tot el que surt a la pagina quan deposites estalvis)
Que?
Per que?
Per a que?
Com?
Amb que?
-eines de Faircoop: FairNetwork, FairMarket, FairSaving, Freedom Coop, Bank of the Commons, wallets, POE, Freedomcoop, altres?
Temátiques de sectors productius específics (agroecologia,...) 

- Seguretat informàtica
- Instal·lació i utilització de programari lliure

MITJANS
- Material gràfic
https://www.powtoon.com/online-presentation/g6WRM0XF72q/?utm_campaign=copy+share+by+owner&utm_medium=SocialShare&mode=movie&utm_source=player-page-social-share&utm_content=g6WRM0XF72q
https://board.net/up/c62ddf0b911478315a74bf0d2c339abd.odp (presentacion al HackMeeting Madrid oct'17)
1423690413-presentacion_fair.odt
PDF. Bitcoin & Blockchain (Iyán Méndez). explicació d'on ve la necesitat d'encriptar, de sibnar i com el blockchaing a resultat una solució.

- Cursos, tallers, xarrades
https://www.youtube.com/watch?v=kO14XgArwNE Xerrada Maria Horta al Hackmeeting
https://board.net/p/diapositivespubliquespresentacio board de preparació de Diapos per a xerrades, que s'estan currant a Faircoop Catalunya

- Documents sonors 

https://www.ivoox.com/filosofia-onda-faircoop-moneda-social-audios-mp3_rf_16749793_1.html aquest ja esta organitzat per contingut adalt.


- audiovisuals

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zBLzkm60r_M Fair coin, blockchaing, Faircoop. La Caja de Pandora , entrevista enrric novembre 2017

https://vimeo.com/109907239 Historia de les criptomonedes i Faircoin. Te una pega, parla del Faircredit, que encara no esta en marxa, però el dona per fet ja.

- Chats, pads:
chat al telegram de Faircoop Dudas, Economia y Finanzas que es troba a https://t.me/joinchat/AAAAAD_UKfLqJ9zz6cX11w 
pad de Faircoop Dudas, Economia y Finanza  https://board.net/p/dudasfinanzasyeconomia

-webs: 
  https://catalunya.fair.coop/  aquest ja esta organitzat per contingut adalt.
https://fair.coop/es/bank-of-the-commons-llega-la-nueva-era-bancaria/
https://git.fairkom.net/faircoop/MediaCommunication/wikis/benvingudes-a-faircoop-(cat)  aquest ja esta organitzat per contingut adalt.

-Articles:
  
  https://www.lamarea.com/2015/08/02/la-fascinante-historia-de-la-criptomoneda-alternativa-que-podria-salvar-a-grecia-y-quizas-al-mundo/  comprensible i fàcil descripció de la criptomoneda y el blockchain 
https://www.vilaweb.cat/noticies/blockchain-que-es-i-com-canviara-la-nostra-vida/ La millor i mes clara explicació de que es el blockchain que he llegit++++
https://cooperativa.cat/entendre-faircoin-una-economia-real-de-les-persones/  generalista i fàcil d'entendre

https://steemit.com/spanish/@sfkls/las-criptomonedas-como-un-juego-a-largo-plazo Las criptomonedas como un juego a largo plazo (Caracteristiques del Faircoin i per que ho canvia tot)
https://blog.fair.coop/es/consideraciones-teoricas-desarrollo-faircoin Como a llegado Faircoin a la paridad 1:1 con el €, Consideraciones teóricas sobre el desarrollo de FairCoin
http://blackcathacker.tumblr.com/post/168226264345/el-fin-del-dinero-en-met%C3%A1lico el fin del dinero metlico
https://blog.fair.coop/es/11-el-ascenso-de-faircoop 
El movimiento postcapitalista conocido como FairCoop se fortalece sin parar en todo el mundo, de una manera integrada. Independientemente de las decisiones de las instituciones centralizadas, las declaraciones de las organizaciones jerárquicas, las fluctuaciones de la especulación del mercado y el escepticismo dominante, nos estamos empoderando de forma exponencial y radiante.

Tres años de intenso activismo cooperativo han hecho de las herramientas de emancipación económica y social una realidad, hasta el punto de que cualquier persona con acceso a Internet puede llegar a ser autónoma en su entorno local -con independencia de cuáles sean su cultura, situación política, presiones económicas o imposiciones legales- y pasar a formar parte de la nueva economía justa global.

Durante tres años con FairCoop, un grupo de activistas cooperativos han empleado su energía en construir un conjunto innovador de herramientas y soluciones para ayudar a la gente a tener una alternativa práctica real; por ejemplo, están creando una economía novedosa, independiente y justa con la ayuda de una criptomoneda antiespeculativa única: FairCoin. De esta forma, FairCoop y sus estructuras están creando las herramientas para salirse paulatinamente del control del Estado y el capital, ofreciendo un plan de transición realista en vez de apoyarse simplemente en una retórica vacía o en abstracciones intelectuales. Es un proyecto constructivo y juega un papel importante, ya que la verdadera tarea del radicalismo hoy en día es ayudar a las personas, colectivos y regiones a darse cuenta de que no necesitan de burocracias estatales, partidos políticos o instituciones económicas impersonales.


Entendiendo que nos enfrentamos no sólo a una crisis financiera pasajera, sino a una desintegración sistémica, nos dimos cuenta de que el sueño verdaderamente irrealista y utópico era el de la acumulación capitalista ilimitada, ya que los poderes establecidos insisten en ir de cabeza al precipicio, empeñándose obstinadamente en la creciente desigualdad y el consumo interminable de recursos finitos. Mientras, para nosotras estaba claro que la propuesta realista era una autogestión integral, ecológica y gestionada desde las bases, de nuestra propia vida económica. En otras palabras, teníamos que lograr la autonomía funcional del sistema económico actual para dar a las generaciones futuras un entorno habitable y una sociedad que funcione. Simplemente, dejamos de quejarnos de un sistema evidentemente dañino y empezamos a dedicar nuestra energía a la construcción de una alternativa acorde con nuestros valores.


-Textos
Pensando Faircoin 
Texr pdf. "Dinamitando el sistema 3, 2,1..."
-Manuals:
  https://catalunya.fair.coop/manuals/

     
https://criptomonedasfavoritas.tumblr.com/post/165550463544/comparativa-bitcoin-faircoin
   Comparativa Bitcoin - Faircoin  text clar.

https://steemit.com/spanish/@sfkls/faircoin-destaca-entre-todas-las-criptomonedas
   Faircoin destaca entre todas las criptomonedas explicacio de la estabilitat

Un tanto filosófico pero algún párrafo puede ser útil: https://steemit.com/spanish/@sfkls/te-compro-tu-vida-ponle-precio
   Te compro tu vida. Ponle precio. — Steemit  


https://criptomonedasfavoritas.tumblr.com/post/163324472464/cómo-se-crea-realmente-el-dinero
   ¿Cómo se crea realmente el dinero?  

                      
https://medium.com/medium-en-espanol/hacia-una-moneda-social-auxiliar-universal-40f2e12ae855
   Hacia una moneda social auxiliar universal  


Un buscador de llibres  https://superpatanegra.com/libros.php