Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:local_nodes:pais_valencia_node:notes_reunio_1 [2018/10/02 17:24]
capiscuas_fairkom.net
en:local_nodes:pais_valencia_node:notes_reunio_1 [2018/10/02 17:33] (current)
capiscuas_fairkom.net
Line 1: Line 1:
 <​code>​ <​code>​
 +(PREVI)
 +PRESENCIAL (València) *** confirmat DIMECRES 23.11 *** [ cal acordar hora]
 +(tereseta) propose fer una reunió presencial 23.11, de vesprada en València ​ +1
 +(ximoberna) No tinc cap inconvenient. ​
 +(toniyagüe) Per mi perfecte el 23. I sobre el lloc, si no tenim algun tranquil i c propose q siga un CSA (jo m'​encarregaria de solicitar-lo) >> podem anar a CSOA Horta o al Terra en Beni
 ++ Rosquilleta + Cristina
 +Vesprada = 18:30 - 19:00
 +(carbans) jo a aquesta hora em va bé sobre les 18:30-19:00 si es per Beni millor
 +
 +Objetius d'​aquest grup - Què volem
 +- conèixer-nos,​ interactuar,​ fer germanor, donar-nos suport +1+1+1  ​
 +- treballar per consolidarf un node local PV +1+1+1
 +
 NOTES REUNIÓ 23.11.16 NOTES REUNIÓ 23.11.16
 **Asistents:​ Lidia, Ximo, Toni, Núria, Carles, Tereseta** **Asistents:​ Lidia, Ximo, Toni, Núria, Carles, Tereseta**