<p style="text-align: center;"><strong><a href="https://www.google.fr/maps/@25.0485546,-16.3037103,3z/data=!4m2!6m1!1szjq1ATO7NL3M.kWdfP9oLdTb0?hl=es" target="_blank">Map</a></strong></p>
Βρείτε όλες τις πληροφορίες για τους Τοπικούς Κόμβους και συμμετέχετε στη διάδοση και επέκταση του FairCoop!
<h3 class="western">– Τι είναι ένας Τοπικός Κόμβος;</h3>
<div id="magicdomid66" dir="ltr">

Οι Τοπικοί Κόμβοι αποτελούν την γεωγραφική επέκταση του FairCoop, προσφέροντας ένα δεσμό μεταξύ τοπικών εγχειρημάτων, πρωτοβουλιών, ατόμων ή συλλογικοτήτων με την κοινότητα του FairCoop. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου.

</div>
<h3 class="western">– Πως δημιουργείτε ένας Τοπικός Κόμβος;</h3>
Αρχικά είναι αναγκαία μια ομάδα ατόμων, αφοσιωμένη στους στόχους του FairCoop και στις εργασίες που οφείλει να κάνει ένας τοπικός κόμβος. Χρειάζεται επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητάς μας.

<em>* </em><em>Για όσους δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε με την <a href="/groups/local-nodes/node-support-comission/">επιτροπή υποστήριξης τοπικών κόμβων</a> ώστε να βρεθεί μια λύση.</em>

<h3 class="western">– Πόσα μέλη έχει ο κάθε κόμβος;</h3>
<div id="magicdomid71" dir="ltr">

Ως ελάχιστο αριθμό μελών, ώστε να θεωρείτε ένας κόμβος λειτουργικός, έχουμε ορίσει τα τρία (3), ως ο αριθμός που θεωρείτε ικανός για τη δημιουργία συνεταιρισμών, συλλόγων ή άλλων συνεργατικών εγχειρημάτων στις περισσότερες περιοχές. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ θεμιτό, εάν είναι εφικτό, να συμμετέχουν ακόμη περισσότερα μέλη καθώς θα ενδυναμώσουν τη συλλογική αυτή προσπάθεια.

Για όσους θέλουν να δημιουργήσουν έναν Τοπικό Κόμβο, αλλά δεν βρίσκουν τα απαραίτητα άτομα, ας ξεκινήσουν με τη μετάδοση της ιδέας! Είναι σίγουρο ότι θα βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι τριγύρω που θα τους ενδιαφέρει ο οργανισμός του FairCoop. Ακόμη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την <a href="/groups/faircoop-community/extension-comission/">επιτροπή επέκτασης</a> ώστε να σας βοηθήσει στη διοργάνωση κάποιας εκδήλωσης που θα επιτρέψει σε περισσότερο κόσμο να ενημερωθεί και να συμμετάσχει.

</div>
<h3 class="western">– Ποιες είναι οι εργασίες ενός Τοπικού Κόμβου;</h3>
<div id="Ενότητα2" dir="ltr">
<ul>
<li><strong>Καλωσόρισμα μελών στον </strong><strong>FairCoop</strong>. Οργάνωση συναντήσεων για άτομα και συλλογικότητες που ενδιαφέρονται να μάθουν και να συμμετάσχουν στον FairCoop.</li>
</ul>
</div>
<ul>
<li><strong>Διάδοση του</strong><strong> Faircoop </strong><strong>σε τοπικό επίπεδο</strong>. Μοιραστείτε τις ιδέες, τις αξίες και τα νέα του Faircoop με όλες τις επαφές σας και με τα άτομα γύρω σας.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Εργαστήρια, συζητήσεις, συνεντεύξεις κ.α.</strong> Ένας Τοπικός Κόμβος αποτελεί το σημείο αναφοράς του FairCoop στην περιφέρεια, οπότε όταν η επιτροπή επικοινωνίας του FairCoop λαμβάνει κάποιο αίτημα για συγκεκριμένη δράση, θα το μεταβιβάζει στον Τοπικό Κόμβο που θα έχει την ευθύνη πραγματοποίησής του. Παραδείγματα τέτοιων δράσεων αποτελεί κάποια συνέντευξη, μια ομιλία, μεταβίβαση πληροφοριών κ.ο.κ.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Διασύνδεση τοπικών εγχειρημάτων με το δίκτυο του F</strong><strong>air</strong><strong>C</strong><strong>oop. </strong><strong>Γνωρίζοντας τα εγχειρήματα σε τοπικό επίπεδο, ο Τοπικός Κόμβος είναι υπεύθυνος ώστε να φέρει σε επαφή, όσα από αυτά ενδιαφέρονται και συμφωνούν, με τον </strong>Faircoop. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αφενός να γνωρίζει καλά τις εργασίες που γίνονται μέσα στον οργανισμό, όπως και να προσφέρει την πληροφορία αυτή στα τοπικά εγχειρήματα..</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Getfaircoin.net https:// </strong><strong>Ανταλλακτήριο για Faircoin.</strong> Οι Τοπικοί Κόμβοι αποτελούν έναν έμπιστο και φυσικό τρόπο για να αγοράσει κάποιος Faircoins (μελλοντικά και για να πουλήσει Faircoins ή για αγοραπωλησίες Faircredit), διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στο νόμισμα και την οικονομία του Faircoop. Προς το παρόν ο τρόπος αυτός διευκολύνεται μέσω της υπηρεσίας <a href="https://www.getfaircoin.net/">Getfaircoin.net</a>, όπου μπορεί ένας τοπικός κόμβος να εγγραφεί ως Σημείο Συναλλαγής Point of Exchange (PoE) δηλώνοντας την επιθυμία του στο admin@getfaircoin.net για περισσότερες πληροφορίες. Αυτός είναι και ένας τρόπος αυτοχρηματοδότησης του Τοπικού Κόμβου, καθώς η εισφορά 1% επί της συναλλαγής θα πηγαίνει στον τοπικό κόμβο.</li>
<li><strong>Διαχείριση κεφαλαίου για την τοπική αλληλέγγυα οικονομία.</strong> <strong>Αυτή η εργασία συνδέεται με την παραπάνω, του Σημείου Συναλλαγής, και βασίζεται σε όσα αποφασίσαμε στη συνέλευση του FairCoop και είναι δημοσιευμένα εδώ: </strong><a href="https://fair.to/GHbq8" target="_blank">https://fair.to/GHbq8</a></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Μέσο μετάδοσης των παγκόσμιων εργαλείων του</strong><strong> FairCoop.</strong> Όταν ένα παγκόσμιο εγχείρημα σχεδιάζεται και υλοποιείται, οι Τοπικοί Κόμβοι έχουν ρόλο κλειδί στη διάδοση και την εξάπλωσή του στην τοπική τους κοινότητα. Έτσι επιτυγχάνεται η επιθυμητή δικτύωση και ενδυνάμωση τόσο των τοπικών πρωτοβουλιών όσο και του παγκόσμιου οργανισμού.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Ανάληψη συγκεκριμένων εργασιών του</strong><strong> Fair</strong><strong>C</strong><strong>oop.</strong> Όταν μια ομάδα έχει τη δυνατότητα της επί τόπου συνεύρεσης και εργασίας, είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιαδήποτε άλλη εργάζεται με απομακρυσμένο τρόπο. Είναι θεμιτό ο κάθε τοπικός κόμβος να αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία ή εγχείρημα με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Δίκαιο και ηθικό εμπόριο (</strong><strong>FairShop</strong><strong>).</strong> Αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ της παγκόσμιας αγοράς Fairmarket και των τοπικών καταστημάτων/εμπόρων. Δείτε τη σχετική συζήτηση εδώ: <a href="/groups/fairmarket/forum/topic/fairmarket-fairshop-and-local-nodes/">/groups/fairmarket/forum/topic/fairmarket-fairshop-and-local-nodes/</a></li>
</ul>
– Οργάνωση

Κάθε Τοπικός Κόμβος διατηρεί την αυτονομία του ώστε να αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσής του και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που επιθυμεί, αρκεί να συμβαδίζει με τις αξίες του FairCoop που όλοι αποδεχόμαστε.